Není se za co stydět pokud tápete v pyrotechnice. Pár příkladů vám jistě usnadní výběr perfektního ohňostroje.

na BangShop.cz
PÁR PYROVÝRAZŮ S ANIMACEMI V OBLASTI

ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA

A vše co si pod tím můžeme představit, aneb jak to vše funguje.
PÁR PYROVÝRAZŮ S ANIMACEMI V OBLASTI

ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA

A vše co si pod tím můžeme představit, aneb jak to vše funguje.

Povinné označování pyrotechnických výrobků (v jazyce státu EU, v němž má být výrobek dodán na trh)

 •  označení CE + identifikační číslo oznámeného subjektu
 •  údaje o výrobci (název, adresu, popřípadě ochranná známka)
 •  registrační číslo (předepsaný obsah)
 •  název, druh, číslo a šarži pyrotechnického výrobku
 •  minimální věkovou hranici osoby, které může být pyrotechnický výrobek prodán (podle kategorie pyrotechnického výrobku – kat F1 nad 15 let nad 18 let kat. F2; nad 21 let kat. F3; odborně způsob. osoba kat. F4)
 • návod k použití
 • NEC – čistý obsah výbušných látek
 •  doba použitelnosti
 •  u kategorie F3 a F4 rok výroby
 •  údaje o bezpečné vzdálenosti u výrobků, u kterých je to vhodné.
 •  u zábavní pyrotechniky navíc:
  – kat. F1, F2, F3 – je-li to vhodné „pouze pro venkovní použití a minimální bezpečná vzdálenost“
  –  kat. F4 – pouze pro použití osobami s odbornou způsobilosti a minimální bezpečná vzdálenosti
navod-zabavna-pyrotechnika-01
vyska efektu baterie a kulovky

OHŇOSTROJNÁ BATERIE VÝMETNIC A KULOVÁ, VÁLCOVÁ PUMA.

Profesionální ohňostrojné výrobky  typu kulová a válcová puma mají asi největší oblibu u publika. Vysoký dolet a velká šířka efektu má velkou viditelnost i na velké vzdálenosti.  Velké množství barevných kombinací a různorodost efektů předurčuje použití tohoto typu výrobku převážně pro výškové ohňostroje. Nevýhodou je velký bezpečnostní prostor od diváků od 80m, který né vždy je možné dosáhnout.

Ohňostrojné batrie výmetnic jsou nejekonomičtější variantou pro klasické ohňostroje. Jsou cenově dostupné, mají hezké a různorodé efekty, ohňostroje se dají realizovat ve vzdálenosti od 40m od diváků.

Vlevo je grafické znázornění doletu a šířka efektů jednotlivých průměrů u ohňostrojných kulových pum a baterií výmetnic.

 

KOMPAKTNÍ, OHŇOSTROJNÁ, MNOHORANNÁ

BATERIE VÝMETNIC

Názorný grafický příklad závislosti průměru výmetnice, jejího výškového dostřelu a celkové šířce na obloze.

Ohňostrojné baterie mohou být i vějířovitého tvaru, tzn že efekt je odpalován i do stran, kdy dokáže tak zaplnit celou oblohu. Zde můžeme nalézt několik typů podle odpalování jednotlivých výmetnic v řadě:

 1.  Fan – výmetnice se odpálí naráz
 2.  Z  – výmeznice se odpálí zprava doleva a zpět
 3.  C – výmetnice se odpálí od středu do kraje
 4. W – výmetnice se odpálí naráz do středu a do dvou stran
 5. O – výmetnice se kříží a přestřelují z krajů na střed a zpět
JAK-VYBRAT-OHNOSTROJe

RŮZNÉ PRŮMĚRY VÝMETNIC V OHŇOSTROJNÝCH BATERIÍCH.

Průměr 20 milimetrů

 • základní efekty
 • výška do 30m
 • šířka do 10m
 • NEC váha pyroslože na jedenu výmetnici 5-8 gramů

Průměr 25 milimetrů

 • výraznější efekty
 • výška do 35m
 • šířka do  15m
 • NEC váha pyroslože na jednu výmetnici 8-12 gramů

Průměr 30 milimetrů

 • různorodé a propracované efekty
 • výška do 40m
 • šířka do 20m
 • NEC váha pyroslože na jednu výmetnici 15-19 gramů

Multikalibr

 • veškeré hodnoty závisí na použitém průměru výmetnic
 • různorodost a dynamika

NĚKOLIK MOŽNOSTÍ VÝROBNÍCH VAD PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ.

Zde platí jednoduché rčení „vše se vyrábí v číně a každý výrobek je originál“. Pro vysoký podíl ruční práce se může stát, že jednotlivé výrobky mají pokaždé jinou délku hoření nebo se tu a tam stane, že třeba ohňostrojná baterie výmetnic „uprostřed“ efektu přestane střílet a zůstane půl výrobku nevypáleno. Zde je několik faktorů, které za tím stojí.

OHŇOSTROJNÁ BATERIE NEPROHOŘÍ DO DALŠÍ VÝMETNICE.

Pokud z jedné výmetnice neprohoří plamen do druhé, celá ohňostrojná baterie se zastaví a zůstane nevypálená. Problém je že ve výrobě špatně propojili výmetnice mezi sebou. Buď se zapálí záloha – druhá rezervní zápalná šňůra nebo se postupuje dle návodu na výrobku a výrobek se zničí.

OHŇOSTROJNÁ BATERIE SE ROZTRHNE.

Chyba ve výrobě zapříčiní roztržení výmetnice ohňostrojné baterie, po roztržení bude baterie nekontrolovatelně střílet dokola, nebo v druhém případě zůstane v klidu nevypálená stát. V obou případech postupujte dle návodu na výrobku v pasáži selhání výrobku.

VÝMETNICE SE ROZTRHNE.

Pokud se roztrhne jeden tubus v ohňostrojné baterii, tak v daném tubusu buď výmetný střelný prach chyběl a nebo ho tam bylo více. V prvním případě tubus roztrhne efektová slož a ve druhém vznikne ve výmetnici větší tlak než je výmetnice schopna snést.

KULOVÁ PUMA NEPROHOŘÍ K VÝMETNÉ SLOŽI.

Chyba ve svodu komunikační trubice zapříčiní neprohoření plamene do pyrotechnického výrobku. Výrobek zůstane nevyhořelý v moždíři a musí se z něj složitým způsobem vytáhnout ven.

PÁR UKÁZEK FUNGOVÁNÍ

ANIMACE VÝROBKŮ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

A vše co si pod tím můžeme představit, aneb jak to vše funguje.

Níže jsou ke zhlédnutí různé animace, pokud se vám nezobrazí, musíte kliknout na Spustit Adobe Flash.

Baterie Výmetnic, Kompakt, Baterie Ohňostrojů

Jedná se o nejpoužívanější pyrotechnický výrobek. Tento pyrotechnický výrobek je díky svým vlastnostem na špici v oblíbenosti jak u ohňostrojů profesionálních tak i u domácích. V podstatě jsou to papírové trubice slepené dohromady v různých rážích tzn průměrech tubusů :

20mm/25mm/30mm/35mm/45mm/… a v různých počtech trubic za sebou a vedle sebe, připomínající kostky či krychle. Ty se postupně či ve skupinách odpalují po sobě. S výškou efektu  dle průměru trubice v rozmezí 20-45m. Podle váhy pyroslože v celé baterii výmetnic se zařazují do kategoii nebezpečnosti od KAT F2 – do 500g, KAT F3 – do 1000g, KAT F4 nad 1000g na výrobek.

Výrobek může obsahovat různě veliké tubusy (25/30mm) pak jej nazýváme Multikalibr nebo může být propojen navzájem mezi dalšími výrobky, pak jej nazýváme samoobslužný ohňostroj, v angličtině se nazývá Compoud Cake.

Pro spuštění animace je nutné kliknout myší na šipku v pravém horním rohu.

Kulová Puma

Jedná se o pyrotechnický výrobek určený pro profesionální ohňostroje. Kulová puma patří do kategorie F4 a vyžaduje pro použití odborně způsobylou osobu. Není k dostání v běžné maloobchodní síti ale jen ve specializovaných prodejnách po prokázání způsobilosti.

Technicky jde o náboj, který se vkládá do výmetnice, která není součástí výrobku. Jednotlivé pumy se prodávají v průměrech od 50mm. Nejčastější „kalibr“, který se používá je 75mm – 3″, 100mm – 4″, 125mm – 5″, 150mm – 6″. Od „kalibru“  150mm – 6″ se jedná o trhavinu zachází se s těmito výrobky podle příslušných předpisů.

 

Výrobky do průměru 125mm se mohou používat v profesionálních ohňostrojích. Výrobky od průměru 150mm a více se smějí používat pouze na tzv Ohňostrojné Práce kde se žádá o povolení odpalu na příslušném Báňském úřadě.

Kulové pumy mají velký rozptyl efektu a proto mají několikanásobně větší bezpečnostní prostor než zábavná pyrotechnika dostupná v obchodech.

Pro spuštění animace je nutné kliknout myší na šipku v pravém horním rohu.

Válcová Puma

Jedná se o pyrotechnický výrobek určený pouze pro profesionální ohňostroje. Všechny válcové pumy patří do kategorie F4 a vyžaduje pro použití odborně způsobylou osobu. Není k dostání v běžné maloobchodní síti ale jen ve specializovaných prodejnách po prokázání způsobilosti.

Technicky jde o náboj, který se vkládá do výmetnice, která není součástí výrobku. Jednotlivé výrobky mají tvar válce a mohou obsahovat i několik segmentů s ohňostrojným efektem. Nejčastější „kalibr“, který se používá je 75mm – 3″, 100mm – 4″. Od „kalibru“  125mm – 5″ se jedná o trhavinu zachází se s těmito výrobky podle příslušných předpisů.

Výrobky do průměru 100mm se mohou používat v profesionálních ohňostrojích. Výrobky od průměru  125mm a více se smějí používat pouze na tzv Ohňostrojné Práce kde se žádá o povolení odpalu na příslušném Báňském úřadě.

Válcové pumy mají velký rozptyl efektu a proto mají několikanásobně větší bezpečnostní prostor od diváků než zábavná pyrotechnika dostupná v obchodech.

Pro spuštění animace je nutné kliknout myší na šipku v pravém horním rohu.

Fontána, Gejzír, Pochodeň, Bengálský Oheň

Fontána či gejzír patří mezi klasické efekty v podobě válce nebo kuželu, po zážehu pyrotechnická slož nabývá na obsahu a tlačí se ven kde vytváří gejzír jisker převážně v stříbrné či zlaté barvě. Může obsahovat i příměs barevných prvků či práskajícího efektu který vytváří někdy až mohutný křupající mrak. Výrobky jsou nejčastěji zařazeny v Kategorii F2 a mají do 2-3 výšky a kolem 30 sekund délky hoření. Mnohem větší jsou zařazeny v Kategorii F3, běžně dosahují výšky 3-7 metrů a délky hoření 1-2 minuty. Jsou velmi oblíbené  jaku úvod před samoobslužné ohňostroje, kde za pár korun výrazně prodloužíte podívanou.

Pochodeň spolu s bengálským ohněm jsou jednoduché výrobky velmi podobné  které v podstatě vytváří jen plamen v určité barvě, lišící se jedině velikostí plamene.  Nejčastěji hoří kolem jedné minuty a jsou efektní jak do barokních ohňostrojů kde se s nimi tvoří různé obrazce nebo je mají v oblibě sportovní fnoušci.

Pro spuštění animace je nutné kliknout myší na šipku v pravém horním rohu.

Raketa

Kdysi nejpopulárnější pyrotechnický výrobek zažívá ústup do pozadí. Jedná se o efekt tlačící na oblohu raketový motor, po dosažení vrcholu efekt vytvoří obrazec na zem se snáší zpět motor společně se špejlí která udržuje raketu s rovném letu.

Slabé motory s minimem efektu a nutnost prázdné lahve pro odpálení tento výrobek pomalu ale jistě tlačí do pozadí a místo raket se zvyšuje obliba bateriové ohňostroje kde je bezpečnější manipulace a více efektu na jedno zapálení.

Pro spuštění animace je nutné kliknout myší na šipku v pravém horním rohu.

Římská Svíce

Římská svíce je dlouhá výmetnice, která obsahuje několik efektových složí nad sebou a mezi každou částí je zpožďovací slož která ma zajistit přesné odpalování jednotlivých kontajnérů s efektem za sebou. Počet těchto částí se různí ale bývá nejčastěji 5 – 8 kusů u profesionálních ohňostrojů a kolem 20kusů u výrobku pro domácí ohňostroje.

Pro spuštění animace je nutné kliknout myší na šipku v pravém horním rohu.